การเคลื่อนไหวพร้อมการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกายเป็นวิธีการบำบัดด้วยตนเองที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกกล้ามเนื้อนักกายภาพบำบัดนักกายภาพบำบัดและแพทย์อื่น ๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมในแนวคิดของมัลลิแกน และข้อ จำกัด การทำงาน ผู้ปฏิบัติงานของมัลลิแกนพยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยด้วยการใช้มือที่ไม่เจ็บปวดกับเทคนิค

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus