การฝึกอบรมส่วนบุคคล

การฝึกอบรมส่วนบุคคล
หมายถึงการฝึกสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจภายในขอบเขตของการดูแลส่วนบุคคลและรายบุคคลของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแผนการฝึกอบรมเตรียมบทเรียนส่วนบุคคลที่เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลและให้คำแนะนำสำหรับอาหารที่สนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอบรมมักจะจัดขึ้นในโรงยิมหรือกลางแจ้ง นอกเหนือจากการฝึกอบรมรายบุคคลแล้วยังมีการสนับสนุน 1: 2 การฝึกอบรมส่วนบุคคลที่เรียกว่าพันธมิตรและการฝึกอบรมในกลุ่มเล็ก ๆ (เช่นสำหรับพนักงานของ บริษัท )

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus